Stichting Taste Delft opgericht

Sinds een jaar waren we bezig met de koop van het pand van Philadelphia. Als voorbereiding daarop werd stichting taste delft opgericht.
Voortaan ging stichting 751 puur voor het pand en de tuin zorgen, en de nieuwe stichting werd verantwoordelijk voor alle activiteiten.

De doelstelling van de stichting luidt dan ook: ”
– het bieden van laagdrempelige activiteiten om mensen in aanraking te laten
komen met het christelijke geloof, en samen met hen een
geloofsgemeenschap te vormen. Hierbij staat de aandacht voor God, de ander
en elkaar centraal;
– de stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse
activiteiten en samenkomsten;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Het eerste bestuur bestond uit:
Ewout van Oosten, Voorzitter
Pieter-Jan Rodenburg, secretaris.
Ewald Harmsen, penningmeester

Ewald

Laat een reactie achter