Stichting 751 opgericht

Stichting 751 wordt opgericht met als doel:

De Stichting heeft ten doel het bieden van laagdrempelige huisvesting en opvang voor natuurlijke personen in de stad Delft, het behartigen van de gezamenlijke belangen en het ondersteunen van gezamenlijke activiteiten van de bewoners van het wooncomplex aan de Roland Holstlaan 751 te Delft (het complex), het organiseren van buurtactiviteiten en andere activiteiten die voor maatschappelijke samenhang bevorderlijk kunnen zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met 驮 en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting laat zich bij de uitoefening van al haar activiteiten inspireren door de Bijbel.

Het bestuur bestaat uit:

  • Ewout van Oosten (Voorzitter)
  • Pieter-Jan Rodenburg (Secretaris)
  • Ewald Harmsen (Penningmeester)

Ewald

Laat een reactie achter