Organisatie

Bestuur
Het bestuur van Taste! Delft geeft leiding aan de community Taste!. Zij zorgt ervoor dat Taste! een plek is waar Gods liefde leidend is in alles wat er gebeurd. Het bestuur bidt daarvoor en heeft oog voor de mensen die bij Taste! horen. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten die bij Taste! horen, bijvoorbeeld de vieringen, de smallgroups en het buurtcafé. In alles wil het bestuur bijdragen aan de bloei van Taste!, zodat buurtgenoten proeven van Gods goedheid en liefde. Momenteel bestaat het bestuur uit Lenard (voorzitter), Maarten (penningmeester), Caroline (secretaris), Job en Iris.

Taste!Fridaycommissie
De Taste!Fridaycommissie zorgt ervoor dat het buurtcafé iedere vrijdag ons open kan dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Ze is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en organiseert avondactiviteiten zoals huiskamerconcerten, creatieve avonden, een kledingruil of een verhalencafé. De Taste!Fridaycommissie staat altijd open voor goede ideeën en kan versterking gebruiken! De huidige commissieleden zijn Laura, Ciska, Dirk (rooster) en Caroline.

Taste!Feestcommissie
De Taste!Feestcommissie bedenkt de invulling van de Taste!Feesten. Samen met anderen leiden ze deze samenkomsten. De commissie bestaat uit Annick, Pieter-Jan en Mãris.