Veertigdagentijd

Op 14 februari start de veertigdagentijd, de periode in aanloop naar Pasen. Een tijd waarin we extra tijd besteden aan ons samen op God richten, met Hem verbinden en bewuster leven.

We zullen samen een boek lezen: 40 vragen van Jezus die uitdagen. Iedere dag zullen we de vraag delen in de Bidden en Danken appgroep, zodat we erover kunnen uitwisselen. Als je graag een papieren versie wil, die kan je meenemen als je bij Taste! bent. Elke avond om 20 uur ben je welkom bij het kapelmoment in de gebedskamer van Taste! Er is ruimte om in gesprek te gaan over de vraag van de dag, om stil te zijn, bijbel te lezen en te bidden voor elkaar, de community en de wereld.

In de laatste week wordt er gevast met degenen die dat willen, door enkele dagen niet te eten. We sluiten zoals gebruikelijk af met feest op paasmorgen. Ben je benieuwd naar het hoe of waarom van vasten, vraag ons er gerust naar! We delen graag onze eerdere ervaringen.

Laat een reactie achter