• English

Over Stichting Taste Delft

Alle activiteiten worden gefinacierd via Stichting Taste Delft.
Op deze pagina geven we alle details van deze stichting weergegeven zoals die vereist worden voor elke organisatie met ANBI status.
 
Naam: Sichting Taste Delft
RSIN: 856713272
Post en bezoekadres: Roland Holstlaan 751, 2624KA, Delft
De doelstelling:
Het bieden van laagdrempelige activiteiten om mensen in aanraking te laten
komen met het christelijke geloof, en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.
Hierbij staat de aandacht voor God, de ander en elkaar centraal.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten en samenkomsten,
en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan: Die kunt hier vinden.
Het bestuur:
   Voorzitter: Ewout van Oosten
   Secretaris: Pieter Johannes Rodenburg
   Penningmeester: Everhard Neeldert Harmsen
   Algemeen bestuurslid: Emma Kostermans
Beloningsbeleid: In principe is iedereen als vrijwilliger betrokken bij de stichting en ontvangt dus ook geen salaris of andere vergoeding. Onkosten worden wel vergoed.
In onze statuten, in artikel 4, lid 6 staat daarover het volgende: De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.
Jaarverslag:  U kunt het jaarverslag over 2016 hier vinden zodra dat beschikbaar is
Fianciële verantwoording: U kunt de financiële verantwoording over 2016 hier vinden zodra die beschikbaar is.